Regler

Regler for DKPL 2017

 

 

 

1.0 Et Paintball-hold

 

Kampene er 5-mands kampe. Hvert hold skal stille med minimum 5 mand til kampstart hver spilledag.

 

Der er ingen begrænsning på spillere pr. hold. Det er dog kun tilladt at stille med 7 spillere til hver spilledag – heraf 5 deltagere og 2 udskiftere.

 

Alle hold skal have udnævnt en holdkaptajn, som DKPL kan bruge som kontaktperson.

 

Det er ikke tilladt for en spiller at skifte klub undervejs i en sæson. Det er dog tilladt, at skifte hold fra samme klub i løbet sæsonen. Hvis et hold deltager med mere end et hold. Når en spiller har spillet kamp for en klub, er denne bundet til holdet resten af sæsonen. Under særlige omstændigheder kan der søges dispensation hos DKPL.

 

 

 

1.1 Liga-format

 

Ligaen består i 2017 sæsonen af x hold, hvilket betyder, at der til hver spilledag er 4 spillende hold.

 

Udebliver et hold fra en kampdag, bliver de øjeblikkelig ekskluderet af DKPL.

 

 

 

1.2 Spilletøj/kampdragter

 

Alle deltagere på ét hold skal under kamp bære ens spilletrøjer/dragter. Alle trøjer skal have et nummer, eller navn. Så dommerne kan kende forskel.

 

Under særlige omstændigheder kan dkpl give dispensation.

 

 

 

1.3 Markører

 

Alle markører er tilladte, dog maks. 300 fod p/s. og maks. 10,5 kugler p/s.

 

 

 

1.4 Paintballs

 

Alle paintballkugler er tilladte. Det er tilladt for alle hold at medbringe egne paintballkugler, dog ikke re-balls og firststrike.

 

1.5 Tilmelding skal ske via mail på info@dkpl.dk tilmelding koster 4000kr. For hele sæsonen. En tilmelding er først endelig, når der er BETALT.

 

 

 

2.0 Spilleregler.

 

 

 

2.1 Match-format

 

Race til 3 inden for 7 min.

 

Det vil sige det hold, som først når at få 3 point eller, har flest point inden for 7 min.

 

 

 

Afvikling af spilledag:

 

Til hver spilledag, stiller hvert hold, en dommer (som har deltaget i et dkpl godkendt dommerkursus) til rådighed.

 

Til første DKPL runde, har dkpl seedet holdene efter niveau. Kamperne bliver afviklet efter “snake systemet”

 

Til hver runde må holdet maksimalt medbringe 10 fyldte pods. Ca. 500 kugler pr. Mand. som der må fordeles imellem dem inde kampstart.

 

Alle spillere skal berøre startpunktet når en runde igangsættes. Ved tyvstart bortdømmes den/de tyvstartende spillere straks.

 

 

 

2.2 Markering

 

Definition af markering er, når en spiller er markeret. Placerer denne spiller sin ene hånd på hovedet og forlader banen hurtigst muligt og til mindst mulig gene for det

 

igangværende spil.

 

Det er ikke tilladt for en spiller at snakke, råbe (deadmans talk), pege eller på anden måde gestikulere efter denne er markeret eller dømt ude af spillet.

 

Hele spilleren og alt udstyr, der er i spillerens besiddelse tæller (herunder markør, flaske, hopper, pack, pods m.m.) og kan dermed markeres af modstanderen.

 

Det er ikke tilladt at skille sig af med markeret udstyr, dette vil tælle som et forsøg på at fjerne markeringen.

 

 

 

2.3 Fairplay og sportsmanship

 

Det er ikke tilladt at diskutere eller på anden måde forsøge at påvirke hverken dommer under spillet. Gøres dette alligevel dømmes spilleren ude af runden.

 

Nægter eller undlader en markeret eller bortdømt spiller at forlader banen, bortdømmes den nærmeste holdkammerat automatisk.

 

Ved bevidst overmarkering bortvises spilleren fra runden.

 

Ved gentagne overmarkeringer eller grov usportslig optræden vurderer DKPL og overdommeren om spilleren skal bortvises fra flere runder, kampe eller kampdage.

 

2.4 Spilleregler

 

DKPL henviser til milliniums regler. http://www.millennium-series.com/downloads/wpbo-rules-1-2.pdf

 

Alle kampenes resultater og point bliver lagt op på ligaens hjemmeside efter alle kampe. www.dkpl.dk

 

 

 

2.5 Opdatering af resultater og stillinger

 

Alle kampenes resultater og point bliver lagt op på ligaens hjemmeside efter alle kampe. www.dkpl.dk