Regler

Regler for DKPL 2018

1.0 Et

Paintball-hold

Kampene er

5-mands kampe. Hvert hold skal stille med minimum 5 mand til kampstart hver

spilledag.

Der er

ingen begrænsning på spillere pr. hold. Det er dog kun tilladt at stille med 7

spillere til hver spilledag – heraf 5 deltagere og 2 udskiftere.

Alle hold

skal have udnævnt en holdkaptajn, som DKPL kan bruge som kontaktperson.

Det er IKKE

tilladt for en spiller at skifte klub undervejs i en sæson. Det er dog tilladt,

at skifte hold fra samme klub i løbet sæsonen. Hvis et hold deltager med mere

end et hold. Når en spiller har spillet kamp for en klub, er denne bundet til

holdet resten af sæsonen. Under særlige omstændigheder kan der søges

dispensation hos DKPL.

1.1

Liga-format

Ligaen

består i 2018 sæsonen af x hold, hvilket betyder, at der til hver spilledag er

4 spillende hold.

Udebliver

et hold fra en kampdag, bliver de øjeblikkelig ekskluderet af DKPL.

1.2

Spilletøj/kampdragter

Alle

deltagere på ét hold skal under kamp bære ens spilletrøjer/dragter. Alle trøjer

skal have et nummer, eller navn. Så dommerne kan kende forskel.

Under

særlige omstændigheder kan dkpl give dispensation.

1.3 Markører

Alle

markører er tilladte, dog maks. 300 fod p/s. og maks. 10,5 kugler p/s.

1.4

Paintballs

Alle

paintballkugler er tilladte. Det er tilladt for alle hold at medbringe egne

paintballkugler, dog ikke re-balls og firststrike.

1.5 Tilmelding

skal ske via mail på info@dkpl.dk tilmelding koster 4000kr. For hele sæsonen.

En tilmelding er først endelig, når der er BETALT.

2.0

Spilleregler.

2.1

Match-format

Race til 3

inden for 7 min.

Det vil

sige det hold, som først når at få 3 point eller, har flest point inden for 7

min.

Hvis der er hold, som har samme points (primæer/sekundær) Efter 4 event.

Spilles der race til 2 inden for 5 min. Og hvis kampene, ikke er afgjort efter det. Skal kampen afgøres, i en one on one.

Afvikling

af spilledag:

Til hver

spilledag, stiller hvert hold, en dommer (som har deltaget i et dkpl godkendt

dommerkursus) til rådighed.

Banen hvor dkpl eventet afholdes, skal stille med en overdommer.

Til første

DKPL runde, har dkpl seedet holdene efter niveau. Kamperne bliver afviklet

efter “snake systemet”

Til hver

runde må holdet maksimalt medbringe 10 fyldte pods. Ca. 500 kugler pr. Mand. (M500)

som der må fordeles imellem dem inde kampstart.

Alle spillere skal berøre startpunktet når en runde igangsættes. Ved tyvstart bortdømmes den/de tyvstartende spillere straks.

2.2

Markering

Definition

af markering er, når en spiller er markeret. Placerer denne spiller sin ene

hånd på hovedet og forlader banen hurtigst muligt og til mindst mulig gene for

det

igangværende

spil.

Det er ikke

tilladt for en spiller at snakke, råbe (deadmans talk), pege eller på anden

måde gestikulere efter denne er markeret eller dømt ude af spillet.

Det er forbudt, coache uden for banen. Sker dette bliver straffet, på samme måde som, deadmans talk.

Hele

spilleren og alt udstyr, der er i spillerens besiddelse tæller (herunder

markør, flaske, hopper, pack, pods m.m.) og kan dermed markeres af modstanderen.

Det er ikke

tilladt at skille sig af med markeret udstyr, dette vil tælle som et forsøg på

at fjerne markeringen.

2.3

Fairplay og sportsmanship

Det er ikke

tilladt at diskutere eller på anden måde forsøge at påvirke hverken dommer

under spillet. Gøres dette alligevel dømmes spilleren ude af runden.

Nægter

eller undlader en markeret eller bortdømt spiller at forlader banen, bortdømmes

den nærmeste holdkammerat automatisk.

Ved bevidst

overmarkering bortvises spilleren fra runden.

Ved

gentagne overmarkeringer eller grov usportslig optræden vurderer DKPL og

overdommeren om spilleren skal bortvises fra flere runder, kampe eller

kampdage.

2.4

Spilleregler

DKPL

henviser til milliniums regler.

http://www.millennium-series.com/downloads/wpbo-rules-1-2.pdf

Alle

kampenes resultater og point bliver lagt op på ligaens hjemmeside efter alle

kampe. www.dkpl.dk

2.5

Opdatering af resultater og stillinger

Alle

kampenes resultater og point bliver lagt op på ligaens hjemmeside efter alle

kampe. www.dkpl.dk